Prohlídka továrny

garden type factory
2016 ACE Exhibition in India

2016 Výstava ACE v Indii

auto moulding production line 1

výrobní linka pro automatické lisování 1

auto moulding production line 2

výrobní linka pro automatické lisování 2

auto moulding production line 3

výrobní linka pro automatické lisování 3

casting head cutting workshop

dílna řezací hlavy

casting railway system

odlévací železniční systém

customer visiting factory 1

zákazník navštěvující továrnu 1

customer visiting factory the 1st time

zákazník navštíví továrnu poprvé

customer visting factory the 3rd time

továrna na návštěvy zákazníků potřetí

customer visting factory

továrna na vyhlídky zákazníků

dust removal facilities

zařízení na odstraňování prachu

dust removal installation

instalace odstraňování prachu

Moulding sand laboratory

Laboratoř formování písku